Facturen

Facturen lijst

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/facturen&page=1&order_column=factuurnummer&order_type=desc

PHP

<?php
// url om de klanten op te halen
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/facturen&page=1&order_column=factuurnummer&order_type=desc";

/* eventuele parameters
 .......&facturen_id=9595";
 .......&betaalstatus=openstaand";
 .......&betaalstatus=betaald";
 .......&factuurnummer=2004160";
*/

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

// curlen en resultaat opvangen in $xml
$xml = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

// controleren of een fout is opgetreden (begint altijd met een foutcode)
if(is_numeric(substr($xml, 0, 3)))
{
	die("<b>Foutmelding van DigitaleFactuur</b>:<br />" . $xml);
}

if(!empty($xml))
{
	// de xml inlezen in een XML object van PHP
	$xml_obj = new SimpleXMLElement($xml);
	print_r($xml_obj);
}

?>

Facturen aanmaken

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_aanmaken

XML

<factuur>
 <id>160</id>
 <klant_naam>Test klant</klant_naam>
 <klant_email>support@digitalefactuur.nl</klant_email>
 <update_klanten_veld>email</update_klanten_veld>

 <factuurnummer>2004163</factuurnummer>
 <automatische_incasso>nee</automatische_incasso>
 <factuurdatum>02-06-2010</factuurdatum>
 <vervaldatum>25-07-2010</vervaldatum>

 <factuurregel>
 <id>319</id>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Domeinnaam</omschrijving>
 <prijs>40.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </factuurregel>

 <factuurregel>
 <id>320</id>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Hosting</omschrijving>
 <prijs>150.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </factuurregel>
</factuur>

PHP

<?php
// factuur aanmaken (bestaande klant: klant_id meegeven)
$xml = "
<factuur>
 <id>160</id>
 <klant_naam>Test klant</klant_naam>
 <klant_email>support@digitalefactuur.nl</klant_email>
 <update_klanten_veld>email</update_klanten_veld>

 <factuurnummer>2004163</factuurnummer>
 <automatische_incasso>nee</automatische_incasso>
 <factuurdatum>02-06-2010</factuurdatum>
 <vervaldatum>25-07-2010</vervaldatum>

 <factuurregel>
 <id>319</id>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Domeinnaam</omschrijving>
 <prijs>40.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </factuurregel>

 <factuurregel>
 <id>320</id>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Hosting</omschrijving>
 <prijs>150.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </factuurregel>
</factuur>";

// url naar waar de xml gepost moet worden
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_aanmaken";
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Factuur aanmaken 2

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_aanmaken

XML

<factuur>
 <klant_relatienummer>0123456</klant_relatienummer>
 <klant_btw_nummer>NL2937</klant_btw_nummer>
 <klant_naam>Digitalefactuur</klant_naam>
 <klant_contactpersoon_naam>Test klant</klant_contactpersoon_naam>
 <klant_contactpersoon_afdeling>HQ</klant_contactpersoon_afdeling>
 <klant_email>support@digitalefactuur.nl</klant_email>
 <klant_adres>Molengraaffsingel 33</klant_adres>
 <klant_postcode>2629JD</klant_postcode>
 <klant_plaats>Delft</klant_plaats>
 <klant_telefoonnummer>015 123 45 67</klant_telefoonnummer>
 <klant_land>Nederland</klant_land>
 <klant_rekeningnummer>12345678</klant_rekeningnummer>
 <klant_tenaamstelling>Digitalefactuur</klant_tenaamstelling>

 <factuurdatum>2004-02-06</factuurdatum>

 <factuurregel>
 <id>319</id>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Domeinnaam</omschrijving>
 <prijs>40.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </factuurregel>

 <factuurregel>
 <id>320</id>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Hosting</omschrijving>
 <prijs>150.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </factuurregel>
</factuur>

PHP

<?php

// factuur aanmaken (bestaande klant: klant_id meegeven)
$xml = "
<factuur>
 <klant_relatienummer>0123456</klant_relatienummer>
 <klant_btw_nummer>NL2937</klant_btw_nummer>
 <klant_naam>Digitalefactuur</klant_naam>
 <klant_contactpersoon_naam>Test klant</klant_contactpersoon_naam>
 <klant_contactpersoon_afdeling>HQ</klant_contactpersoon_afdeling>
 <klant_email>support@digitalefactuur.nl</klant_email>
 <klant_adres>Molengraaffsingel 33</klant_adres>
 <klant_postcode>2629JD</klant_postcode>
 <klant_plaats>Delft</klant_plaats>
 <klant_telefoonnummer>015 123 45 67</klant_telefoonnummer>
 <klant_land>Nederland</klant_land>
 <klant_rekeningnummer>12345678</klant_rekeningnummer>
 <klant_tenaamstelling>Digitalefactuur</klant_tenaamstelling>

 <factuurdatum>2004-02-06</factuurdatum>

 <factuurregel>
 <id>319</id>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Domeinnaam</omschrijving>
 <prijs>40.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </factuurregel>

 <factuurregel>
 <id>320</id>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Hosting</omschrijving>
 <prijs>150.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </factuurregel>
</factuur>";

// url naar waar de xml gepost moet worden
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_aanmaken";
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Betaling ongedaan maken

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_betaling_ongedaan_maken

XML

<factuur>
 <id>9595</id>
</factuur>

PHP

<?php
// betaling ongedaan maken
$xml = "
<factuur>
 <id>9595</id>
</factuur>";

// url naar waar de xml gepost moet worden
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_betaling_ongedaan_maken";
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Betaling verwerken

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_betaling_verwerken

XML

<factuur>
 <id>9595</id>
 <datum>2010-01-25</datum>
</factuur>

PHP

<?php
// volledige betaling
$xml = "
<factuur>
 <id>9595</id>
 <datum>2010-01-25</datum>
</factuur>";

// url naar waar de xml gepost moet worden
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_betaling_verwerken";
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Deelbetaling verwerken

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_betaling_verwerken

XML

<factuur>
 <id>9595</id>
 <deelbetaling>1</deelbetaling>
 <voldaan>150</voldaan>
 <datum>2010-01-25</datum>
</factuur>

PHP

<?php
// deelbetaling
$xml = "
<factuur>
 <id>9595</id>
 <deelbetaling>1</deelbetaling>
 <voldaan>150</voldaan>
 <datum>2010-01-25</datum>
</factuur>";

// url naar waar de xml gepost moet worden
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_betaling_verwerken";
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Factuur downloaden

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/PASS/factuur_download&facturen_id=55924&download_type=base64

PHP

<?php
// url om de klant te verwijderen
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/PASS/factuur_download&facturen_id=55924&download_type=base64";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

// curlen en resultaat opvangen
$pdf_string = curl_exec($ch);
curl_close($ch);


// controleren of een fout is opgetreden (begint altijd met een foutcode)
if(is_numeric(substr($pdf_string, 0, 3)))
{
	die("<b>Foutmelding van DigitaleFactuur</b>:<br />" . $pdf_string);
}

// u kunt de factuur vervolgens in een bestand wegschrijven
// opslaan als bestand
/*
$handle = fopen("test.pdf", "w+");
fwrite($handle, base64_decode($pdf_string));
fclose($handle);
*/

// verstuur PDF naar scherm
header('Content-Type: application/pdf');
header('Content-Disposition: attachment; filename=factuur.pdf; ');
header("Cache-Control: public");
header("Pragma: public");
echo base64_decode($pdf_string);
exit();

?>

Factuur updaten

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_updaten

XML

<factuur>
 <id>55924</id>
 <klant_id>123370</klant_id>
 <betaalstatus>openstaand</betaalstatus>

 <factuurnummer_voorloop>2010</factuurnummer_voorloop>
 <factuurnummer>1111</factuurnummer>
 <automatische_incasso>ja</automatische_incasso>
 <factuurdatum>2005-02-06</factuurdatum>

 <factuurregel>
 <id>319</id>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Domeinnaam aangepast12</omschrijving>
 <prijs>40.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </factuurregel>

 <factuurregel>
 <id>320</id>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Hosting aangepast</omschrijving>
 <prijs>150.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </factuurregel>
</factuur>

PHP

<?php

$xml = "
<factuur>
 <id>55924</id>
 <klant_id>123370</klant_id>
 <betaalstatus>openstaand</betaalstatus>

 <factuurnummer_voorloop>2010</factuurnummer_voorloop>
 <factuurnummer>1111</factuurnummer>
 <automatische_incasso>ja</automatische_incasso>
 <factuurdatum>2005-02-06</factuurdatum>

 <factuurregel>
 <id>319</id>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Domeinnaam aangepast12</omschrijving>
 <prijs>40.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </factuurregel>

 <factuurregel>
 <id>320</id>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Hosting aangepast</omschrijving>
 <prijs>150.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </factuurregel>
</factuur>";

// url naar waar de xml gepost moet worden
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_updaten";
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Factuur van offerte maken

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/offerte_factuur_aanmaken&offerte_id=2663

PHP

<?php

$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/offerte_factuur_aanmaken&offerte_id=2663";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

// curlen en resultaat opvangen
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;
exit();

?>

Factuur versturen per mail

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_versturen

XML

<factuur>
 <id>9595</id>
 <sjablonen_id>859</sjablonen_id>
 <methode>email</methode>
 <emailtekst>dit is een test</emailtekst>
 <email>support@digitalefactuur.nl</email>
 <ubl>nee</ubl>
</factuur>

PHP

<?php

// factuur versturen per email
$xml = "
<factuur>
 <id>9595</id>
 <sjablonen_id>859</sjablonen_id>
 <methode>email</methode>
 <emailtekst>dit is een test</emailtekst>
 <email>support@digitalefactuur.nl</email>
 <ubl>nee</ubl>
</factuur>";

// url naar waar de xml gepost moet worden
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_versturen";
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Factuur versturen per post

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_versturen

XML

<factuur>
 <id>9595</id>
 <sjablonen_id>859</sjablonen_id>
 <methode>post</methode>
 <post_type>kleur</post_type>
 <klant_naam>Test klant</klant_naam>
 <klant_adres>Molengraaffsingel 33</klant_adres>
 <klant_postcode>2629JD</klant_postcode>
 <klant_plaats>Delft</klant_plaats>
</factuur>

PHP

<?php

// factuur versturen per post
$xml = "
<factuur>
 <id>9595</id>
 <sjablonen_id>859</sjablonen_id>
 <methode>post</methode>
 <post_type>kleur</post_type>
 <klant_naam>Test klant</klant_naam>
 <klant_adres>Molengraaffsingel 33</klant_adres>
 <klant_postcode>2629JD</klant_postcode>
 <klant_plaats>Delft</klant_plaats>
</factuur>";

// url naar waar de xml gepost moet worden
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_versturen";
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Factuur verwijderen

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_verwijderen&facturen_id=9595

PHP

<?php

// url om de klant te verwijderen
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/factuur_verwijderen&facturen_id=9595";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

// curlen en resultaat opvangen
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;
exit();

?>

Klanten

Klant aanmaken

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/klant_aanmaken

XML

<klant>
 <relatienummer>123456789</relatienummer>
 <type>debiteur</type>
 <naam>API TEST</naam>
 <contactpersoon_naam>Test klant</contactpersoon_naam>
 <contactpersoon_afdeling>HQ</contactpersoon_afdeling>
 <contactpersoon_email>support@digitalefactuur.nl</contactpersoon_email>
 <adres>Molengraaffsingel 33</adres>
 <postcode>2629 JD</postcode>
 <plaats>Delft</plaats>
 <rekeningnummer>123456789</rekeningnummer>
 <tenaamstelling>T. Test</tenaamstelling>
</klant>

PHP

<?php
// klant insert
$xml = "
<klant>
 <relatienummer>123456789</relatienummer>
 <type>debiteur</type>
 <naam>API TEST</naam>
 <contactpersoon_naam>Test klant</contactpersoon_naam>
 <contactpersoon_afdeling>HQ</contactpersoon_afdeling>
 <contactpersoon_email>support@digitalefactuur.nl</contactpersoon_email>
 <adres>Molengraaffsingel 33</adres>
 <postcode>2629 JD</postcode>
 <plaats>Delft</plaats>
 <rekeningnummer>123456789</rekeningnummer>
 <tenaamstelling>T. Test</tenaamstelling>
</klant>
";

// url naar waar de xml gepost moet worden
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/klant_aanmaken";
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Klant updaten

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/klant_updaten

XML

<klant>
 <id>133366</id>
 <relatienummer>123456789</relatienummer>
 <type>debiteur</type>
 <naam>API TEST</naam>
 <contactpersoon_naam>Test klant</contactpersoon_naam>
 <contactpersoon_afdeling>HQ</contactpersoon_afdeling>
 <contactpersoon_email>support@digitalefactuur.nl</contactpersoon_email>
 <adres>Molengraaffsingel 33</adres>
 <postcode>2629 JD</postcode>
 <plaats>Delft</plaats>
 <rekeningnummer>123456789</rekeningnummer>
</klant>
<tenaamstelling>T. Test</tenaamstelling>

PHP

<?php

// klant update
$xml = "
<klant>
 <id>133366</id>
 <relatienummer>123456789</relatienummer>
 <type>debiteur</type>
 <naam>API TEST</naam>
 <contactpersoon_naam>Test klant</contactpersoon_naam>
 <contactpersoon_afdeling>HQ</contactpersoon_afdeling>
 <contactpersoon_email>support@digitalefactuur.nl</contactpersoon_email>
 <adres>Molengraaffsingel 33</adres>
 <postcode>2629 JD</postcode>
 <plaats>Delft</plaats>
 <rekeningnummer>123456789</rekeningnummer>
 <tenaamstelling>T. Test</tenaamstelling>
</klant>
";

// url naar waar de xml gepost moet worden
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/klant_updaten";
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Klant verwijderen

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/klant_verwijderen&klanten_id=9595

PHP

<?php

// url om de klant te verwijderen
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/klant_verwijderen&klanten_id=9595";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

// curlen en resultaat opvangen
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;
exit();

?>

Klanten lijst

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/klanten

PHP

<?php

// url om de klanten op te halen
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/klanten";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

// curlen en resultaat opvangen in $xml
$xml = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

// controleren of een fout is opgetreden (begint altijd met een foutcode)
if(is_numeric(substr($xml, 0, 3)))
{
	die("<b>Foutmelding van DigitaleFactuur</b>:<br />" . $xml);
}

if(!empty($xml))
{
	// de xml inlezen in een XML object van PHP
	$xml_obj = new SimpleXMLElement($xml);
	print_r($xml_obj);
}

?>

Offertes

Offerte aanmaken

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/offerte_aanmaken

XML

<offerte>
 <klant_naam>Test klant</klant_naam>
 <klant_email>support@digitalefactuur.nl</klant_email>

 <offertenummer>2004163</offertenummer>
 <offertedatum>2004-02-06</offertedatum>
 <offerteregel>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Domeinnaam</omschrijving>
 <prijs>40.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </offerteregel>

 <offerteregel>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Hosting</omschrijving>
 <prijs>150.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </offerteregel>

 <introductie>
 <volgorde>2</volgorde>
 <tekst>tekst 2</tekst>
 </introductie>

 <introductie>
 <volgorde>1</volgorde>
 <tekst>tekst 1</tekst>
 </introductie>

 <toelichting>
 <volgorde>1</volgorde>
 <tekst>gedaan</tekst>
 </toelichting>

</offerte>

PHP

<?php

// offerte aanmaken
$xml = "
<offerte>
 <klant_naam>Test klant</klant_naam>
 <klant_email>support@digitalefactuur.nl</klant_email>

 <offertenummer>2004163</offertenummer>
 <offertedatum>2004-02-06</offertedatum>
 <offerteregel>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Domeinnaam</omschrijving>
 <prijs>40.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </offerteregel>

 <offerteregel>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Hosting</omschrijving>
 <prijs>150.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </offerteregel>

 <introductie>
 <volgorde>2</volgorde>
 <tekst>tekst 2</tekst>
 </introductie>

 <introductie>
 <volgorde>1</volgorde>
 <tekst>tekst 1</tekst>
 </introductie>

 <toelichting>
 <volgorde>1</volgorde>
 <tekst>gedaan</tekst>
 </toelichting>

</offerte>";

// url naar waar de xml gepost moet worden
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/offerte_aanmaken";
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Offerte updaten

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/offerte_updaten

XML

<offerte>
 <klant_id>74333</klant_id>
 <offertenummer>2004160</offertenummer>
 <offertedatum>2004-02-06</offertedatum>
 <offerteregel>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Domeinnaam</omschrijving>
 <prijs>40.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </offerteregel>

 <offerteregel>
 <aantal>12.00</aantal>
 <omschrijving>Hosting</omschrijving>
 <prijs>150.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </offerteregel>

 <introductie>
 <volgorde>2</volgorde>
 <tekst>tekst 2</tekst>
 </introductie>

 <introductie>
 <volgorde>1</volgorde>
 <tekst>tekst 1</tekst>
 </introductie>

 <toelichting>
 <volgorde>1</volgorde>
 <tekst>na de offerteregels</tekst>
 </toelichting>
</offerte>

PHP

<?php

// offerte aanmaken (bestaande klant: klant_id meegeven)
$xml = "
<offerte>
 <klant_id>74333</klant_id>
 <offertenummer>2004160</offertenummer>
 <offertedatum>2004-02-06</offertedatum>
 <offerteregel>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Domeinnaam</omschrijving>
 <prijs>40.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </offerteregel>

 <offerteregel>
 <aantal>12.00</aantal>
 <omschrijving>Hosting</omschrijving>
 <prijs>150.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </offerteregel>

 <introductie>
 <volgorde>2</volgorde>
 <tekst>tekst 2</tekst>
 </introductie>

 <introductie>
 <volgorde>1</volgorde>
 <tekst>tekst 1</tekst>
 </introductie>

 <toelichting>
 <volgorde>1</volgorde>
 <tekst>na de offerteregels</tekst>
 </toelichting>
</offerte>";

// url naar waar de xml gepost moet worden
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/offerte_updaten";
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Offerte versturen

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/offerte_versturen

XML

<offerte>
 <id>2664</id>
 <email_tekst>dit is een test</email_tekst>
 <email>support@digitalefactuur.nl</email>
</offerte>

PHP

<?php

// offerte versturen per email
$xml = "
<offerte>
 <id>2664</id>
 <email_tekst>dit is een test</email_tekst>
 <email>support@digitalefactuur.nl</email>
</offerte>";

// url naar waar de xml gepost moet worden
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/offerte_versturen";
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Offerte verwijderen

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/offerte_verwijderen&offerte_id=2664

PHP

<?php

// url om de offerte te verwijderen
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/offerte_verwijderen&offerte_id=2664";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

// curlen en resultaat opvangen
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;
exit();

?>

Offerte lijst

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/offerte

PHP

<?php

// url om de offertes op te halen
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/offerte";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

// curlen en resultaat opvangen in $xml
$xml = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

// controleren of een fout is opgetreden (begint altijd met een foutcode)
if(is_numeric(substr($xml, 0, 3)))
{
	die("<b>Foutmelding van DigitaleFactuur</b>:<br />" . $xml);
}

if(!empty($xml))
{
	// de xml inlezen in een XML object van PHP
	$xml_obj = new SimpleXMLElement($xml);
	print_r($xml_obj);
}

?>

Periodiek

Periodiek aanmaken

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/periodiek_aanmaken

XML

<periodiek>
 <klant_relatienummer>1</klant_relatienummer>
 <klant_naam>DigitaleFactuur</klant_naam>
 <klant_contactpersoon_naam>Test klant</klant_contactpersoon_naam>
 <klant_email>support@digitalefactuur.nl</klant_email>
 <klant_adres>Molengraaffsingel 33</klant_adres>
 <klant_postcode>2629 JD</klant_postcode>
 <klant_plaats>Delft</klant_plaats>
 <klant_telefoonnummer>015 123 45 67</klant_telefoonnummer>

 <btw_verlegd>ja</btw_verlegd>
 <periode>maand</periode>
 <periodiekregel>
 <id>320</id>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Hosting</omschrijving>
 <prijs>150.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </periodiekregel>
</periodiek>

PHP

<?php

// periodiek aanmaken
$xml = "
<periodiek>
 <klant_relatienummer>1</klant_relatienummer>
 <klant_naam>DigitaleFactuur</klant_naam>
 <klant_contactpersoon_naam>Test klant</klant_contactpersoon_naam>
 <klant_email>support@digitalefactuur.nl</klant_email>
 <klant_adres>Molengraaffsingel 33</klant_adres>
 <klant_postcode>2629 JD</klant_postcode>
 <klant_plaats>Delft</klant_plaats>
 <klant_telefoonnummer>015 123 45 67</klant_telefoonnummer>

 <btw_verlegd>ja</btw_verlegd>
 <periode>maand</periode>
 <periodiekregel>
 <id>320</id>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Hosting</omschrijving>
 <prijs>150.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </periodiekregel>
</periodiek>";

$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/periodiek_aanmaken";
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Periodiek updaten

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/periodiek_updaten

XML

<periodiek>
 <klant_relatienummer>1</klant_relatienummer>
 <klant_naam>DigitaleFactuur</klant_naam>
 <klant_contactpersoon_naam>Test klant</klant_contactpersoon_naam>
 <klant_email>support@digitalefactuur.nl</klant_email>
 <klant_adres>Molengraaffsingel 33</klant_adres>
 <klant_postcode>2629 JD</klant_postcode>
 <klant_plaats>Delft</klant_plaats>
 <klant_telefoonnummer>015 123 45 67</klant_telefoonnummer>

 <btw_verlegd>ja</btw_verlegd>
 <periode>kwartaal</periode>
 <id>6893</id>
 <periodiekregel>
 <id>320</id>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Hosting</omschrijving>
 <prijs>150.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </periodiekregel>
</periodiek>

PHP

<?php

// periodiek updaten
$xml = "
<periodiek>
 <klant_relatienummer>1</klant_relatienummer>
 <klant_naam>DigitaleFactuur</klant_naam>
 <klant_contactpersoon_naam>Test klant</klant_contactpersoon_naam>
 <klant_email>support@digitalefactuur.nl</klant_email>
 <klant_adres>Molengraaffsingel 33</klant_adres>
 <klant_postcode>2629 JD</klant_postcode>
 <klant_plaats>Delft</klant_plaats>
 <klant_telefoonnummer>015 123 45 67</klant_telefoonnummer>

 <btw_verlegd>ja</btw_verlegd>
 <periode>kwartaal</periode>
 <id>6893</id>
 <periodiekregel>
 <id>320</id>
 <aantal>1.00</aantal>
 <omschrijving>Hosting</omschrijving>
 <prijs>150.000</prijs>
 <btw>0.190</btw>
 </periodiekregel>
</periodiek>";

// url naar waar de xml gepost moet worden
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/periodiek_updaten";
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Periodiek lijst

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/periodieken

PHP

<?php

// url om de klanten op te halen
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/periodieken";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

// curlen en resultaat opvangen in $xml
$xml = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

// controleren of een fout is opgetreden (begint altijd met een foutcode)
if(is_numeric(substr($xml, 0, 3)))
{
	die("<b>Foutmelding van DigitaleFactuur</b>:<br />" . $xml);
}

if(!empty($xml))
{
	// de xml inlezen in een XML object van PHP
	$xml_obj = new SimpleXMLElement($xml);

	print_r($xml_obj);
}

?>

Producten

Product aanmaken

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/product_aanmaken

XML

<product>
 <naam>Hosting</naam>
 <nummer>1234</nummer>
 <omschrijving>Hosting pakket Light</omschrijving>
 <prijs>10.50</prijs>
 <btw>21</btw>
</product>

PHP

<?php

// product insert
$xml = "
<product>
 <naam>Hosting</naam>
 <nummer>1234</nummer>
 <omschrijving>Hosting pakket Light</omschrijving>
 <prijs>10.50</prijs>
 <btw>21</btw>
</product>
";

// url naar waar de xml gepost moet worden
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/product_aanmaken";
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Product updaten

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/product_updaten

XML

<product>
 <id>2886</id>
 <naam>Hosting</naam>
 <nummer>1234</nummer>
 <omschrijving>Hosting pakket Pro</omschrijving>
 <prijs>15.50</prijs>
 <btw>21</btw>
</product>

PHP

<?php

// product update
$xml = "
<product>
 <id>2886</id>
 <naam>Hosting</naam>
 <nummer>1234</nummer>
 <omschrijving>Hosting pakket Pro</omschrijving>
 <prijs>15.50</prijs>
 <btw>21</btw>
</product>
";

// url naar waar de xml gepost moet worden
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/product_updaten";
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Product verwijderen

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/product_verwijderen&products_id=1234

PHP

<?php

// url om product te verwijderen
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/product_verwijderen&products_id=1234";
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

// curlen en resultaat opvangen
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;
exit();

?>

Producten lijst

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/producten&products_id=1234

PHP

<?php

// url om de klanten op te halen
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/producten&products_id=1234";


$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

// curlen en resultaat opvangen in $xml
$xml = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

// controleren of een fout is opgetreden (begint altijd met een foutcode)
if(is_numeric(substr($xml, 0, 3)))
{
	die("<b>Foutmelding van DigitaleFactuur</b>:<br />" . $xml);
}

if(!empty($xml))
{
	// de xml inlezen in een XML object van PHP
	$xml_obj = new SimpleXMLElement($xml);

	// door alle facturen heen loopen
	for($i = 0; $i < count($xml_obj->producten); $i++)
	{
		// huidige factuur
		$producten = $xml_obj->producten[$i];

		print_r($producten);
	}
}

?>

Abonnementen

Abonnement aanmaken

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/abonnement_aanmaken

XML

<abonnement>
 <id>3695</id>
 <klant_naam>Test klant</klant_naam>
 <klant_email>support@digitalefactuur.nl</klant_email>
 <update_klanten_veld>email</update_klanten_veld>
 <referentie>1234TEST</referentie>
 <abonnement_type_id>12</abonnement_type_id>
 <btw_verlegd>ja</btw_verlegd>
</abonnement>

PHP

<?php
// abonnement aanmaken PHP (bestaande klant: klant_id meegeven)
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/abonnement_aanmaken"; // abonnement_updaten
$xml = "
<abonnement>
 <id>3695</id>
 <klant_naam>Test klant</klant_naam>
 <klant_email>support@digitalefactuur.nl</klant_email>
 <update_klanten_veld>email</update_klanten_veld>
 <referentie>1234TEST</referentie>
 <abonnement_type_id>12</abonnement_type_id>
 <btw_verlegd>ja</btw_verlegd>
</abonnement>";

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"xml=" . urlencode($xml));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);

$result= curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
echo $result;
die();

?>

Abonnement verwijderen

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/abonnement_verwijderen&abonnement_id=3684

PHP

<?php
// url om de klanten op te halen
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/abonnement_verwijderen&abonnement_id=3684";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

// curlen en resultaat opvangen in $xml
$xml = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

// controleren of een fout is opgetreden (begint altijd met een foutcode)
if(is_numeric(substr($xml, 0, 3)))
{
	die("<b>Foutmelding van DigitaleFactuur</b>:<br />" . $xml);
}
?>

Abonnementen lijst

URL

https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/abonnementen

PHP

<?php
// url om de abonnementen op te halen
$url = "https://administratie.digitalefactuur.nl/api/ACCOUNTS_ID/TOEGANGSCODE/abonnementen";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

// curlen en resultaat opvangen in $xml
$xml = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

// controleren of een fout is opgetreden (begint altijd met een foutcode)
if(is_numeric(substr($xml, 0, 3)))
{
	die("<b>Foutmelding van DigitaleFactuur</b>:<br />" . $xml);
}

if(!empty($xml))
{
	// de xml inlezen in een XML object van PHP
	$xml_obj = new SimpleXMLElement($xml);
	print_r($xml_obj);
}

?>